Steg 04

Minimumsløsning

Opplevelser og kommunikasjonstiltak er kundenes møte med stedet og opplevelsene. Målet med denne fasen er å velge minimumsløsninger som kan detaljeres, designes og testes i markedet. Dere skal velge ut minimumsløsning(er) som har nok kraft til å fungere som signalopplevelser og -historier for hvert enkelt konsept. Med signalopplevelser menes opplevelser som har potensiale til å utvide og formidle stedets/opplevelsenes kulturelle egenart fra hovedfortellingene i konseptene.

Tilnærming til minimumsløsning

Ta utgangspunkt i hvert enkelt konsept og list opp opplevelser og mulige fortellinger innenfor hvert enkelt konsept. Velg ut opplevelser og fortellinger som sammen har tilstrekkelig innhold til å kunne teste ut essensen i konseptene. Formålet med minimumsløsningen er å få tidlig tilbakemeldinger fra markedet slik at dere kan justere og forbedre og redusere risiko i utviklingsfasen.

Minimusløsning per konsept

Lag en liste for hvert enkelt konsept med opplevelser og kommunikasjon som vil bidra til å formidle hovedfortellingen og ønsket etterlatt inntrykk for konseptet. Listen er en bruttoliste både med eksisterende opplevelser, ideer til opplevelser, eksisterende fortellinger og ideer til fortellinger. Dersom det er vesentlig mangler/utfordringer i grunnleggende infrastruktur slik som tilgang til transport og overnatting må dette selvsagt løses uavhengig av konsept. Når dere skal velge minimumsløsning er det viktig å ta tak i de råvarene, aktørene og tilbudene som eksisterer og vurdere hvordan disse kan kombineres, endres, tilpasses og justeres på for å formidle hovedfortellingen i konseptet på en enkel, men effektiv måte. I listen over opplevelser og fortellinger er det viktig å favne både arrangementer, møteplasser, produkter, aktiviteter, turer, ruter, anledninger, tradisjoner mm.

Aktører

Ta utgangspunkt i eksisterende tilbud fra eksisterende aktører som dere har identifisert, både de som er en del av reiselivet og eventuelt andre. Her kan dere trekke inn frivillige organisasjoner, lokale produkter, kulturaktører, arrangement, møtesteder ol som kan tilføre opplevelsene og kommunikasjonen merverdi og som kan bidra til at verdiskapingen fra turismen kommer flere aktører til gode.

Tema og Fellesgoder

Gå igjennom temaene fra kartleggingen og eksisterende fellesgoder slik som natur, turløyper, myter, tradisjoner, anledninger, historiske steder/historie, møteplasser, symboler, ritualer ol fra kartleggingen.  Kan dere koble noe av dette sammen med eksisterende opplevelser for å få fram hovedfortellingen i konseptet? Hvilke historier kan dere ta tak i umiddelbart som får fram hovedfortellingene? 

Bruttoliste ideer

Hent fram igjen listen med ideer dere har jobbet med gjennom hele prosessen. Finnes det ideer her, både stort og smått, som dere kan starte å jobbe med omgående? Noen ganger kan små tiltak gjøre en betydelig forskjell for kundene og andre ganger må det større grep til for å tilføre verdier som kan tilfredsstille forventningene i målgruppen.

Sett sammen minimumsløsning

Når dere skal sette sammen minimumsløsninger er det viktig å finne en kombinasjon av opplevelser og kommunikasjon som gir verdifull informasjon til den videre utviklingen. Fokuser på kundeverdi. Minimumsløsning innebærer ikke at dere skal kompromisse på kvalitet, men at dere skal redusere omfanget og kompleksitet slik at dere kan sikre maksimal verdi for kundene til en akseptabel kostand og innsats. Formålet er å teste ut opplevelser og kommunikasjon som kan gi dere erfaring og tilbakemeldinger fra reelle kunder slik at dere øker sjansene for å lykkes i markedet. En effektiv minimumsløsning påvirker forventningene og tilfører opplevelsene merverdi. En vellykket minimumsløsning er ikke nødvendigvis en løsning som lykkes i markedet, men en løsning som gir dere verdifull informasjon som dere kan jobbe videre med.

Skjema for minimumsløsning

Bruk skjema for å sikre at dere er presise på hva dere ønsker å oppnå med minimumsløsningen. Fokuser på hvilken verdi dette skal levere for spesifikke kunder og hvordan dere skal formidle disse verdiene gjennom opplevelser og kommunikasjon. Pass på at dere ikke presser for mange ambisjoner inn i en minimumsløsning. Det er bedre å spisse og redusere enn å legge til. 

Minimumsløsning Skjema Dowload

Evaluere minimumsløsning

Gå igjennom forslagene til minimumsløsninger per konsept og gjør en vurdering av hvilke forslag som har størst potensiale til å formidle konseptene og skape verdi for kundene med et minimum av ressursinnsats. Vær åpen for at noen av konseptene trenger mer utvikling før de kan formidles med troverdighet. Velg minimumsløsninger som har potensiale til å skape konsept-, kunde, forretningsverdi og som er mulig å gjennomføre på kort sikt. Det bedre å teste noen få opplevelser og kommunikasjonstiltak ordentlig, enn å gjøre mange tiltak halvveis.

Sjekkliste evaluering av minimumsløsning

Gå igjennom sjekklisten for å få et overblikk over utfordringer og muligheter med de ulike minimumsløsningene dere har identifisert. Formålet med løsningen er å bevege opplevelsene og kommunikasjonen i ønsket retning slik at dere over tid skaper stadig høyere kunde- og forretningsverdi.

Bruk sjekklisten til å evaluere de ulike dimensjonene av minimumsløsningene. Nøkkelen er å finne løsninger som har høy verdi med minimal ressursinnsats.

Minimumsløsninger Evaluere Downmload