Nasjonale prosesser

Nasjonale prosesser for mat og drikke og kultur

Innovasjon Norge kommer kjører to nasjonale utviklingsløp med fokus på nasjonale temaer; mat og drikke samt kultur. Dette er to områder hvor utlendinger har få assosiasjoner til Norge og hvor potensialet for økt verdiskaping er stort, samtidig som det trolig øker turistenes opplevelsesverdi og hva de deler av opplevelser og snakker om etter et opphold i Norge.

Deltagere og bidragsytere i en slik prosess vil både være fagmiljøer/-personer innenfor temaet, landsdels- og destinasjonsselskaper og aktører/leverandører som jobber i, og i tilknytting og evt. forlengelsen av, reiseliv.