Når ta i bruk RISS?

Verktøyene er bygget opp for å fungere i samarbeid mellom mange deltakere, men de kan like godt brukes av enkeltaktører og internt i bedrifter. 

Metoden og verktøyene i «Nasjonal kolleksjon» bygger på klassisk designmetode og er tilpasset behovene i reiselivet. Prosessen favner både utvikling av merkevarer, opplevelser og markedsføring. For å få effekt av prosjektet er det viktig å jobbe seg hele veien gjennom til lansering av nye opplevelser i markedet. Verktøyene er ikke først og fremst ment å fungere i tidsavgrensede prosjekter, men å være en måte å jobbe med kontinuerlig innovasjon på i et lengre tidsperspektiv.  
Nasjonal kolleksjon egner seg til å skape lokalt engasjement og involvere mange – både lokalbefolkning og potensielle kunder – i utvikling av reisemål, lokalsamfunn og kommersielle opplevelser. I verktøykassen finner dere ulike typer verktøy både praktiske, visuelle og mer tradisjonelle strategi- og forretningsutviklingsverktøy. 

Type prosesser der prosessen og verktøyene egner seg godt: 
• Utvikle stedsmerkevarer og stedsutvikling
• Utvikle og definere samarbeid mellom reiseliv, lokalsamfunn og øvrig næringsliv
• Utvikle opplevelser og kommunikasjon på bærekraftige reisemål
• Nettverkssamarbeid mellom kultur og reiseliv
• Tettere kobling mellom utviklingsprosesser og markedsføring
• Utvikling av nettsider/innholdsstrategi

Første del av prosessen er velegnet for: 
• Strategiprosesser
• Innovasjons- og utviklingsstrategier
• Kreative prosesser/utvikling av samarbeid

I slike strategiprosesser brukes siste del av prosessen til å utvikle konkrete planer og tiltak, heller enn kommersielle opplevelser og markedskommunikasjon.