Starte en RISS prosess

RISS er tilgjengelig for ALLE og metoden er godt egnet for mange typer prosesser

Det vil bli utlyst en konkurranse med en søknadsfrist der forventninger og krav til prosjekter og søknader spesifiseres. Søknader skal sendes det aktuelle distriktskontor i ditt område.

Prioriterte målgrupper for prosjekter som kan medfinansieres fra Innovasjon Norge;

destinasjoner/regioner/byer/produktsammenslutninger/nettverk

som gjennom et bredt samarbeid ønsker å identifisere sine lokale/regionale fortrinn og historier for økt samarbeid, videreutvikling og verdiskaping.

 

To målsetninger med dette fra Innovasjon Norges ståsted

1. Systematisk og helhetlig produktutvikling og kommersialisering

 2. Bidra til et rikere og mer mangfoldig tilbud av opplevelser