Nasjonal kolleksjon

Nasjonal kolleksjon består av to deler. RISS er en prosess og verktøykasse for strategisk opplevelsesutvikling og markedsføring/kommunikasjon. 

Den andre delen er en samling av konsepter som skal bidra til å bredde ut og berike bilde av Norge. Slik vil vi  gjøre flere opplevelser og reisemål mer tilgjengelig for turistene.

Nasjonale konsepter

Innovasjon Norge skal bidra til økt verdiskaping i reiselivsnæringen gjennom blant annet å kjøre nasjonale prosesser for å fylle den norske reiselivsmerkevaren med et rikere innhold. Til nå har vi utviklet tre nasjonale konsepter, for mat & drikke, kultur og natur. Med utgangspunkt i disse kan regioner og aktører definere sin egenart og posisjon i det nasjonale bildet, samtidig som å skape muligheter for produkt- og opplevelsesutvikling regionalt og lokalt.

Les mer om nasjonale konsepter

RISS

Designdrevet utvikling av opplevelser og kommunikasjon

RISS er en prosess og praktisk verktøykasse for strategisk opplevelsesutvikling og markedsføring/kommunikasjon. Til grunn for metoden ligger det en overbevisning om at det finnes et oppkomme av spennende «råvarer» å ta tak rundt omkring i hele landet, og at designmetode gjør det lettere og raskere å utvikle og teste ut opplevelser og kommunikasjon tilpasset ulike målgrupper og situasjoner.

Se metoden

Starte et prosjekt?

Metoden RISS er åpent tilgjengelig for alle som ønsker å ta den i bruk. Har du lyst til å bruke metoden på et prosjekter eller i ditt daglige arbeid finner du mer informasjon om hva du bør tenke på og hvordan Innovasjon Norge kan bistå her.

Jeg vil vite mer om RISS-verktøykassen Jeg vil søke finansiering